Radityo Bimo Kartiko Aji

Radityo Bimo Kartiko Aji

Indonesia
Agt
19

Kurang Satu

1 min read
Jul
22

Tong Kosong Integritas

2 min read
Jul
04

Harusnya

1 min read
Mei
20

Pindah

4 min read
Mei
12

Tugas Bersama

3 min read